top of page

Välkommen till RIBO Apartment! Här kommer lite information om din vistelse hos oss.

In/utcheckning


Incheckning sker från 16 på ankomstdagen. Om lägenheten är ledig innan kan incheckning ske tidigare. Det går bra att checka in utanför våra öppettider. Kontakta oss på +4670 637 4944 eller mejla på info@riksgransenboende.se  om ni kommer senare än beräknat. Kod till ytterdörren skickas som sms till er 1 vecka innan ankomst. 

Utcheckning sker senast klockan 10 på avresedagen. När ni lämnar lägenheten tänk på att disken ska vara diskad, sänglinnet bortplockat från sängarna och soporna utburna till sopkärl. Sen utcheckning eller bristfällig städning kan leda till efterdebitering.Avresestädning finns som tillval om ni vill att vi ska göra denna men viktigt att ovanstående åtgärder är ordnat innan ni lämnar lägenheten och vi gör avresestädningen.

In/utcheckning
Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter.

Antagna av Föreningen Sverigeturism 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Som Uthyrare är vi skyldiga att se till att:
Allmänna Vilkor

• Du får en bekräftelse på din bokning.

• Du får uppgift om koden till dörren i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 7 dagar före avtalad ankomstdag.

• Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.

• Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

• Du får disponera stugan/lägenheten från kl 16 avtalad ankomstdag till kl 10 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till.

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat 30% av hyran senast 60 dagar innan ankomst (eller hela hyran).

När blir min bokning bindande
När skall jag betala?

När du väljer alternativet betala senare behöver du ej betala någon avgift vid boknings tillfället. 60 dagar före ankomst betalar du 30% av den totala kostnaden. Resterande belopp 70 % betalar du senast 30 dagar före ankomst till boendet. vi kontaktar dig efter din bokning hur du vill betala, med kort eller faktura.

 

(OBS att det tillkommer extra hyresavgifter utöver ordinarie priser på högtider såsom: Påsken, Valborg, Midsommar, Julen, Nyår kontakta oss för prisuppgift)

Ligger bokningen inom 30 dagar före er ankomst måste totala kostnaden för hyran betalas med kort. Välj då alternativet betala med kort.

När ska jag betala
Vad händer om jag inte betalar i tid ?

Om du inte betalar anmälningsavgiften 30% av totala hyran i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad händer om jag inte betalar i tid ?
Vad gäller om jag vill avboka ?

Du kan avboka utan avgift fram till 60 dagar före ankomst. 
Avbokning inom 60 dagar före ankomst debiteras 100%

Vad gäller om jag vill avboka ?
Vad har jag för rättigheter ?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet, vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet.

 

Vi måste då betala allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss direkt, dock inom 1 dag från ankomstdagen.

 

Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250:-

Vad har jag för rättigheter
Vad har jag för skyldigheter ?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du som beställare har själv ansvar för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.

VIKTIGT läs alltid vilka hyresvilkor som gäller och att ni har ett fullgott skydd via er hemförsäkring.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen(vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Vid självhushåll utan städservice ankommer det på dig att städa ordentligt före avresa. Vid bristande städning har vi rätt att utföra städningen på din bekostnad.

Om du uppträder störande mot dina grannar kommer ett vaktbolag att åka ut till er lägenhet. Denna utryckning kostar ansvarig gäst 5000 sek. Vid upprepad störning kommer hela sällskapet som är ansvarigt att bli avhyst från boendet.

Minimiålder för dig som bokar stugan/lägenheten är 18 år. Husdjur är ej tillåtna i stugan/lägenheten.

Vad har jag för skyldigheter ?
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om.

• Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/lägenheten/området. • Du eller någon i sällskapet begår skadegörelse i stugan/lägenheten/området.

• Lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.

Avtalet upphör att gälla
Krig naturkatastrofer strejker m.m

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten under din vistelse där. Dock återbetalar vi inte del eller hela hyran för boendet som uppstått på grund av otillgängligt väder för att ta sig till eller från Riksgränsen. Detta gäller även pandemi restriktioner som omöjliggör en ankomst till boendet. Där erbjuder vi gästen möjlighet att omboka till en lägre kostnad eller kostnadsfritt beroende på vilka restriktioner som gäller.

Krig naturkatastrof
Vad händer om vi inte kommer överens ?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Vad händer om vi inte kommer överens ?
bottom of page