top of page
Här ser ni en karta över Riksgränsen området var skoterlederna finns, Förbudsområden där det är totalt förbjudet att köra snöskoter ser ni på fälten som är markerad med ett rött rutnät. Skoterleder som går genom förbudsområdena innebär att det är endast tillåtet att köra på skoterleden, Överträdelse beviras och är mycket höga böter. Vänligen respektera förbudsområdena. (Viktigt informera er alltid om det tillkommit tillfälliga skoterförbud som ej finns med på denna karta)
Klicka här för att se aktuellt skoterförbud 2019
Here you can see a map of the Riksgränsen area where the snowmobiles are located. The areas where it is totally forbidden to drive snowmobiles you will see on the fields marked with a red grid. Track routes that go through the restricted areas mean that it is only allowed to drive on the marked track, Violation is awarded and is very high fines. Please respect the prohibitions. (Important information is always provided if temporary snowmobile prohibitions are not included on this map)
Click here to see the current snowmobile prohibitions 2019
Som gäst när ni hyr ett boende vi oss så är ni alltid tillåten att köra efter skoterled till ert boende och parkera snöskoter på anvisad plats bredvid ert boende.
As a guest in our accommodation. You are always allowed to drive by snowmobile route to your accommodation and park snowmobiles in designated area for snowmobile parking next to your accommodation.
Untitled-1.jpg
bottom of page